Seminarium eksperckie ReForum.eu Warszawa

No Comment Yet

Seminarium ReForum.eu polsko-norweska współpraca: energetyka i FMCG odbyło się 20 czerwca w Warszawie. Pantarey i eksperci norwescy przeprowadzili seminarium dla przedstawicieli polskich firm zainteresowanych ekspansją na rynek norweski.   

Seminarium to kolejne działanie fundacji wspierającej współpracę polskich firm z norweskimi w ramach programu operacyjnegoNorgePolonia. Tym razem przedstawiliśmy polskim firmom w formie eksperckich prezentacji możliwości rozwoju na rynku norweskim w sektorze energetyki odnawialnej oraz branży FMCG. Przedstawiciele firm mogli także dowiedzieć się o barierach wejścia, formach kontraktów i działalności gospodarczej a przede wszystkim co zrobić aby osiągnąć sukces w Norwegii.

2Seminarium otworzyła prelekcja dotycząca barier wejścia, często popełnianych błędach firm zagranicznych próbujących wejść na rynek norweski oraz podstawowych działaniach jakie należy wprowadzić aby uniknąć zbędnych kosztów i problemów. Firmy zagraniczne muszą oszacować szanse swoich usług i produktów oraz koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Norwegii. Powinny także porównać swoją firmę do konkurencji na rynku norweskim, zbadać możliwe drogi dystrybucji oraz możliwości współpracy z potencjalnymi lokalnymi partnerami. Rozpoznanie rynku dla swojej firmy jest kluczowym działaniem na wstępnym etapie, które ograniczy koszty i pozwoli stworzyć strategię którą będzie można zrealizować przez 2-3 letni proces organizacji swojej obecności i sukcesu.

4

Innowacja jest kluczowym zagadnieniem jakie osoby decyzyjne w firmie powinny opanować myśląc o internalizacji swoich produktów i usług na różniącym się kulturowo rynku. Praktyki i doświadczenia własnego rynku w dużej mierze nie przekładają się na działania za granicą. Innowacyjność to nie tylko innowacja tego co oferujemy ale jak prezentujemy i organizujemy sprzedaż i zarządzaniem produktem. Dobrze przemyślana strategia innowacyjności umożliwia osiągnięcie wyników szybciej i bezpieczniej.

5Rynek energetyki odnawialnej w Norwegii jest bardzo atrakcyjny dla polskich firm technologicznych oraz usługowych mogących dostarczyć rozwiązania dla energetyki wodnej, wiatrowej i biogazowej. Inwestycje w największe lądowe farmy wiatrowej w zachodniej Norwegii, rozwijający się rynek na małe turbiny wodne oraz rozwój biogazowni w Norwegii to niektóre nisze dla polskich firm. Specjalistyczne szkolenie dotyczące wytrącania się energii w turbinach wiatrowych, systemu licencji, dofinansowania dla energetyki słonecznej oraz możliwości w energetyce wodnej przedstawił ekspert norweski z 50-letnim doświadczeniem w różnych firmach norweskich. Pantarey Fundacja prowadzi projekt promocji polskich firm technologicznych oraz świadczących usługi związanych z inwestycjami w największe farmy wiatrowe na lądzie w Europie. Polskie firmy mogą wziąć udział w misjach gospodarczych i seminariach branżowych Pantarey.

9

Branża FMCG przy scentralizowanym rynku dystrybucji żywności w Norwegii wymaga specjalistycznej wiedzy i przygotowania strategii wprowadzającej nowe produkty żywności do Norwegii. Na seminarium najwięksi polscy producenci produktów mlecznych oraz eksporterzy owoców i warzyw dowiedzieli się jak wygląda struktura rynku w Norwegii, podział między największymi graczami oraz przykłady strategii wejścia z nowym produktem pod własną marką. Partnerzy Pantarey dysponują wieloletnim doświadczeniem popartym sukcesami wprowadzenia na rynek norweski zagranicznych produktów do sieci dystrybucji oraz świadomości konsumenckiej Norwegów. Pantarey prowadzi projekt wsparcia polskiego eksportu do Norwegii wysokiej jakości żywności.  Zainteresowane firmy mogą wziąć w udział w szkoleniach, indywidualnych konsultacjach i zaplanować bezpieczną strategię wejścia z żywnością na rynek norweski.

Fragment seminarium można obejrzeć na nagraniu:

Seminaria Pantarey odbywają się regularnie w samym centrum Warszawy. Więcej szczegółów: info@pantarey.org

13

1011

NorgePolonia

 

Michał Specjalski
Up Next

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Translate »