Konferencja: Budowa spójnego europejskiego systemu bezpieczeństwa [Patronat Geopoliti.org]

No Comment Yet

III edycja cyklu konferencji „Geopolityczna gra mocarstw” odbędzie się pt. Wyzwania dla budowy spójnego europejskiego systemu bezpieczeństwa.

Prelegenci:
• Generał Waldemar Skrzypczak: Dowódca Wojsk Lądowych RP w latach 2006-2009
• Pułkownik Grzegorz Małecki: Szef Agencji Wywiadu w latach 2015-2016
• Doktor Leszek Sykulski: Wybitny polski geopolityk, Założyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Redaktor naczelny portalu Geopolityka.net.
• Pułkownik Mariusz Rukat: Były pracownik analityczny MON w zakresie współpracy polityczno-wojskowej resortu obrony narodowej oraz polskich Sił Zbrojnych zagranicą
• Doktor Tomasz Mika: Ekonomista, specjalista w dziedzinie finansów i stosunków międzynarodowych, dyrektor finansowy, biegły rewident

Świat jednobiegunowej chwili pod hegemonią Stanów Zjednoczonych jest znacząco kwestionowany. Pozycja hegemona jako gwaranta swobody żeglugi, dostarczyciela dóbr publicznych i gwaranta bezpieczeństwa przechodzi serię kryzysów strukturalnych. Obecny system międzynarodowy jest stworzony przez Stany Zjednoczone na bazie rewolucji przemysłowej. Aktualny model globalizacji nie chroni interesów strategicznych Stanów Zjednoczonych. Beneficjentami systemu gospodarczego nie jest gwarant bezpieczeństwa handlu, jakim są Stany Zjednoczone, a kraje eksportujące towary, czyli Niemcy (szerzej Unia Europejska) oraz Chiny. Baza przemysłowa państwa jest bowiem kluczowa dla budowy potęgi na arenie międzynarodowej, a Stany Zjednoczone rozumieją, że słabną. Poprzez globalizację i rewolucję informatyczną najbogatsze państwa rozpoczynają walkę nie tylko o terytorium czy o zasoby, a o morale ludzi w krajach sąsiednich, wrogich lub sojuszniczych i zaczynają przekonywać ich społeczeństwo do swoich racji.

Powstała tzw. koalicja balansująca hegemona, składająca się z państw rozwijających się, posiadających znacznie większy potencjał rozwoju niż Stany Zjednoczone oraz bardzo silną bazę przemysłową. Powstaje zasadnicze pytania o kierunek rozwoju Unii Europejskiej:
– Kto i w jaki sposób będzie gwarantować bezpieczeństwo militarne?
– Jakie są sposoby zapewnienia dostaw surowców energetycznych?
– Jak powinna kształtować się europejska dyplomacja w stosunku do nowych zagrożeń?
– Czy należy zacieśniać więzi pomiędzy państwami i budować spójny blok polityczno-militarny?
– W jaki sposób korzystać ze współpracy z koalicją balansującą hegemona bez narażania się na sankcje z jego strony w procesie policentryzacji świata?
– Jaki wpływ ma na Europę instrumenty tzw. wojny hybrydowej?
– Jakie są perspektywy rozwoju ekonomicznego dla Europy w dynamicznie zmieniającym się świecie?

Europa staje przed wieloma dylematami rozwoju w każdym aspekcie: politycznym, militarnym, cybernetycznym, gospodarczym i energetycznym. Prelegenci będą poruszać kwestie w jaki sposób powyższe aspekty wpływają na przyszłość Polski. Konferencja przebiegnie pod hasłem: Wyzwania dla budowy spójnego europejskiego systemu bezpieczeństwa.

Zarejestruj się bezpłatnie na: https://geopolityczna-gra-mocarstw-2019.evenea.pl/

Miejsce: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, sala C301. Wstęp WOLNY.

Więcej informacji: https://historycznyambasador.com/konferencja-geopolityczna-gra-mocarstw/

Partnerzy honorowi: Wydział Ekonomiczny UG, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Geopolityka.net – polski portal o geopolityce, Akademia Kadr Europejskich / Academy of European Careers

Partnerzy medialni: Nowa Konfederacja, EURACTIV.pl, Radio Gdańsk S.A., Historykon.pl, Geopoliti.org, Pułapka Tukidydesa, Studenci dla Rzeczypospolitej

Partner konferencji: Hotel Rezydent

Organizatorzy: Historyczny ambasador i Koło Naukowe Handlu Zagranicznego UG HaZet

Redakcja

Author

Redakcja

Up Next

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »